Frakt & Leverans

Leveransvillkor

Nordic Wellness anger på Webbplatsen i anslutning till varje produkt, hur lång beräknad leveranstid som gäller för produkten. Vanligtvis 1-3 arbetsdagar.

Nordic Wellness kan inte garantera att leveranstiderna hålls och förbehåller sig för att det kan ta längre tid än den beräknade leveranstid som Kunden fått vid beställning av produkten. Om leveransen försenas kommer Nordic Wellness att informera Kunden om detta samt, om möjligt, ange orsaken till förseningen och en ny beräknad leveranstid.

Om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet. Detta gäller inte om Kunden accepterat en längre leveranstid.

Nordic Wellness erbjuder Kunden två olika leveransalternativ. Vilka alternativ som är aktuella för Kundens leverans framgår på Webbplatsen i anslutning till beställningen. Nordic Wellness  erbjuder leverans via ombud och utvalda Nordic Wellness klubbar.

Kunden ansvarar för att förse Nordic Wellness med korrekt adress. Eventuella kostnader som uppkommer på grund av att Kunden förser Nordic Wellness med en felaktig adress ska bäras av kunden.

Nordic Wellness förbehåller sig rätten att inte erbjuda samtliga leveransalternativ till alla Kunder. Vidare förbehåller sig Nordic Wellness rätten att ändra leveranssätt om det valda sättet skulle stöta på hinder.

Beroende på vilket leveransalternativ Kunden valt kommer leveransen att aviseras Kunden. Avisering kan ske genom epost, SMS eller pappersavi. Om leveransen av produkten ska hämtas av Kunden vid postserviceställe, ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Kunden ska i övrigt följa de regler som gäller vid uthämtning av paket hos postombud eller mottagande av hemleverans.

Om Kunden inte mottar eller hämtar ut leverans inom angiven tid kan leveransen skickas tillbaka till Nordic Wellness. Nordic Wellness har då rätt att ta ut en avgift av Kunden om 250 kr för merarbetet och fraktkostnad. Om Nordic Wellness behöver skicka om beställda produkter som på grund av Kunden kommit i retur, ska Kunden betala ny fraktavgift.

Nordic Wellness levererar endast inom Sverige.