Allmänna köp- och leveransvillkor

Allmänna köp- och leveransvillkor

Allmänt

Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (Villkoren) gäller när du som konsument (Kunden) gör en beställning från Nordic Wellness Onlinebutik via shop.nordicwellness.se och där tillhörande sidor (”Onlinebutik”).

 

Vid köp i Onlinebutiken ingås Avtal med:

Bolagets namn: Sportlife M W AB

Organisationsnummer: 556539-9747

Telefonnummer: 010 – 155 52 00

Mejladress: onlinebutik@nordicwellness.se

Postadress: Gustaf Dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

 

Beställning

Vid köp på Onlinebutiken kommer Nordic Wellness vid beställningstillfället att uttryckligen be Kunden acceptera dessa Villkor. Kunden godkänner då att Kunden tagit del av dessa Villkor och anser sig bunden av dem.

När Nordic Wellness bekräftat Kundens beställning har Kunden ingått ett avtal enligt dessa Villkor med Nordic Wellness.

Samtliga erbjudanden av produkter på Onlinebutiken gäller så långt lagret räcker. Det innebär att Nordic Wellness förbehåller sig rätten att även efter bekräftad beställning meddela Kunden att beställningen avbryts till följd av att önskade produkter tagit slut. Har Kunden redan erlagt betalning för produkterna kommer Nordic Wellness att återbetala vad Kunden betalat.

 

Pris och avgifter

På Webbplatsen anges priser på produkter i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.

Pris som anges på produkterna är ordinarie pris om inget annat anges.

Vid vissa tillfällen kommer Nordic Wellness Onlinebutik att erbjuda sina produkter till ett särskilt förmånligt pris i samband med kampanjer eller realisation. Nordic Wellness Onlinebutik kommer då att i anslutning till aktuell produkt ange att produkten omfattas av kampanj eller realisation. Detta innebär att kampanj och realisation inte omfattar andra produkter än de som Nordic Wellness Onlinebutik särskilt anmärkt. Kampanj och realisation pågår under den tid som Nordic Wellness Onlinebutik bestämmer.

Avgifter för frakt och övrig hantering anges separat i anslutning till varje beställning.

 

Betalning

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder Nordic Wellness dig som Kund följande betalningsalternativ. Betalningen sker till Klarna.

  • Faktura: Betalningsfristen är 14 dagar från dagen då produkterna skickades eller räknat från den dagen då tjänsten blev tillgänglig för Kunden. Klarnas fullständiga betalningsvillkor finns här.
  • Delbetalning: Med Klarna kan Kunden välja att dela upp betalningen av köpet på Webbplatsen. Köpet kan delas upp i flexibla eller fasta summor varje månad, allt enligt villkoren som finns vid i kassan. Klarna kommer att skicka ut faktura till Kunden på den aktuella delbetalningen, som förfaller till betalning i slutet av varje månad. Klarnas fullständiga villkor för delbetalning finns här.
  • Direktbetalning via bank: Kundens bankkonto kommer debiteras för betalning efter att beställda produkter har skickats från Nordic Wellness.

Klarna kommer att utföra en adress- och kreditprövning och samtliga Klarnas betalningsalternativ är beroende av att sådan kreditprövning visar att Kunden har en positiv kreditvärdighet. Av den anledningen kommer Nordic Wellness att överföra Kundens personuppgifter till Klarna. Klarna är självständigt personuppgiftsansvarig för dessa överförda uppgifter och för vidare information om Klarnas hantering av Kundens personuppgifter hänvisas till Klarnas dataskyddspolicy som du hittar här.

 

Leverans

Nordic Wellness kan inte garantera att leveranstiderna hålls och förbehåller sig för att det kan ta längre tid än den beräknade leveranstid som Kunden fått vid beställning av produkten. Om leveransen försenas kommer Nordic Wellness att informera Kunden om detta samt, om möjligt, ange orsaken till förseningen och en ny beräknad leveranstid.

Om leveransen försenas i mer än 30 dagar och förseningen inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet. Detta gäller inte om Kunden accepterat en längre leveranstid.

Nordic Wellness erbjuder DHL som leveransalternativ. Beroende på storleken på beställning och typen av beställda produkter kan Nordic Wellness vanligtvis erbjuda leverans till Kundens brevlåda, till ombud, hemleverans och expressleverans.

Kunden ansvarar för att förse Nordic Wellness med korrekt adress. Eventuella kostnader som uppkommer på grund av att Kunden förser Nordic Wellness med en felaktig adress ska bäras av kunden.

Nordic Wellness förbehåller sig rätten att inte erbjuda samtliga leveransalternativ till alla Kunder. Vidare förbehåller sig Nordic Wellness rätten att ändra leveranssätt om det valda sättet skulle stöta på hinder.

Avisering till Kunden kan ske genom epost, SMS eller pappersavi. Om leveransen av produkten ska hämtas av Kunden vid postserviceställe, ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Kunden ska i övrigt följa de regler som gäller vid uthämtning av paket hos postombud eller mottagande av hemleverans.

Om Kunden inte mottar eller hämtar ut leverans inom angiven tid kan leveransen skickas tillbaka till Nordic Wellness. Nordic Wellness har då rätt att ta ut en avgift av Kunden om 250kr för merarbetet och fraktkostnad. Om Nordic Wellness behöver skicka om beställda produkter som på grund av Kunden kommit i retur, ska Kunden betala ny fraktavgift.

Nordic Wellness Onlinebutik levererar endast inom Sverige.

 

Ångerrätt

Kunden har enligt lag ångerrätt vid köp på Webbplatsen.

Om Kunden ångrar sitt köp och vill utnyttja sin ångerrätt, ska Kunden inom 14 dagar räknat från dagen efter Kunden tog emot leveransen, meddela (kontaktuppgifter ovan) Nordic Wellness Onlinebutik härom och skicka tillbaka produkterna. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som Kunden kan använda om Kunden vill. Efter att Kund meddelat Nordic Wellness Onlinebutik om att Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden inom 14 dagar skicka tillbaka produkterna.

Kunden har ansvar för att levererade produkter inte skadas så länge de finns hos Kunden. Kunden är även ansvarig för att paketera och slå in produkterna så att de inte skadas vid returen. Kunden betalar fraktkostnaden för att skicka produkterna åter till Nordic Wellness. Om produkterna skadas på Kundens ansvar, är Kunden skyldig att ersätta Nordic Wellness för förlust till följd av produkternas värdeminskning.

Kunden måste kunna visa att returnerad vara är köpt hos Nordic Wellness Onlinebutik.

Ångerrätten gäller inte följande produkter:

  • Varor som är förseglade av hälso- och hygienskäl, och Kunden brutit förpackningen.
  • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
  • Varor som till sin natur är sådana att de efter leverans sammanblandas med en annan vara på sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

Reklamation

Om levererad produkt är trasig eller felaktig när den anländer till Kunden, får Kunden reklamera produkten. Kunden reklamerar en produkt genom att ta kontakt med Nordic Wellness Onlinebutik och skicka den reklamerade produkten i retur till Nordic Wellness. Kunden har även rätt att reklamera varan på Nordic Wellness huvudkontor på Gustaf Dalénsgatan 13 i Göteborg. Om Nordic Wellness godkänner reklamationen kommer Kunden att få ersättning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Reklamation skall ske inom skälig tid från det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka brist i köpt produkt.

Som förutsättning för reklamation måste Kunden visa att produkten är köpt på Webbplatsen.

 

Force majeure

Händelse utanför Nordic Wellness kontroll som Nordic Wellness inte skäligen skulle kunnat förutse såsom krig, naturkatastrof, pandemi, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, eldsvåda, blixtnedslag, tekniska problem, uteblivna leveranser från underleverantörer, och fördyrande eller i övrig liknande omständigheter, innebär att Nordic Wellness inte är skyldig att fullfölja Kundens beställning och att Nordic Wellness i övrigt blir befriad från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Integritet

Nordic Wellness respekterar alltid Kundens integritet. För mer information om hur Nordic Wellness hanterar Kundens personuppgifter, vänligen se Nordic Wellness Dataskyddspolicy som du hittar här.

För att Nordic Wellness ska kunna erbjuda Klarnas betalsätt behöver Nordic Wellness dela vissa av Kundens personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om Kunden kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

För överförda uppgifter blir Klarna personuppgiftsansvarig. Frågor om behandling av personuppgifter avseende betalningssätten besvaras därför av Klarna. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av överförda uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

 

Ändring av Villkoren

Nordic Wellness förbehåller sig rätten att när som helst ändra i Villkoren. Villkoren gäller direkt för alla nya beställningar och publiceras på Webbplatsen. Ändringar i Villkoren gäller även för befintliga Kunder 30 dagar efter att Kunden blivit informerad om ändringen.

 

Tvist

Om du upplever att produkterna du handlat av Nordic Wellness Onlinebutik är felaktiga och Nordic Wellness inte är av samma uppfattning har en tvist uppstått. För att få tvisten löst kan du då kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Nordic Wellness kommer att medverka i tvistlösningsförfarandet hos ARN och kommer att acceptera ARNs rekommendationer. Som alternativ har du rätt att använda dig av EUs tvistlösningsplattform online som finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Tvisten kommer då troligen överlämnas till ARN.