Integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om Nordic Wellness behandling av dina personuppgifter

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Nordic Wellness kommer detta att meddelas av Nordic Wellness. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Nordic Wellness och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Nordic Wellness.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Nordic Wellness tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Nordic Wellness - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från NW.
• Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.